D'ensenyança

Alternatives a la queixa

Els deixebles no paraven de queixar-se. Els uns perquè les collites havien estat minvades a causa de la sequera. Els altres perquè no tenien res per posar a la cassola. Alguns perquè estaven cansats de sentir queixes dia sí dia també. Altres perquè els governants no ajudaven els pobres sinó els mercaders, que també es queixaven de la mala marxa dels seus negocis… «Prou!», va dir el mestre. «En lloc de queixar-vos, feu alguna cosa». Els deixebles es van reunir i van decidir organitzar un torneig de futbol. «Com hi ha món!», va pensar el mestre.

Anuncis
Estàndard