Contraccions, Gràfica

>Constatació

>

Constatació, originalmente cargada por Eduard Ribera.
Constato amb estupefacció que el món es mou cada cop més de pressa: totes les fotografies em queden borroses.

Anuncis
Estàndard